EURO-PROFIT Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Od 1999 r. specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych oraz kompleksowej obsłudze księgowej i płacowo-kadrowej dla osób fizycznych i prawnych Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług oraz bezpośredni nadzór nad prowadzoną ewidencją księgową i innymi pracami przez osobę posiadającą tytuł biegłego rewidenta.
Proponujemy pełen zakres usług księgowych zgodnie z wymogami obowiązujących w Polsce przepisów prawa bilansowego i podatkowego oraz obsługę kadrowo-płacową.
Z przyjemnością będziemy służyć radą i pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu rachunkowości. Przejmujemy odpowiedzialność nie tylko za sprawne przetwarzanie danych, proces naliczania płac, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, ale zapewniamy także ciągłość usług, poufność, bezpieczeństwo danych i informacji.

Zarząd Spółki od 1.09.1999r:

Krystyna Zimniak – Prezes Zarządu, biegły rewident nr ewid. KIBR 9288,
Joanna Pulikowska – Zastępca Prezesa Zarządu, biegły rewident nr ewid. KIBR 9377.
Członkowie Zarządu posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rewizji finansowej, służbach księgowo- finansowych w firmach o zróżnicowanych branżach i strukturach własnościowych.
Bieżąco doradzają w zakresie podatków i rachunkowości.
Nadzorują pracę księgowości w podmiotach gospodarczych oraz prowadzą księgi rachunkowe.


Firma Spółki: „EURO-PROFIT” Sp. z o.o.

Rok założenia: 1999

Zarząd Spółki:
Krystyna Zimniak – Prezes Zarządu
Joanna Pulikowska - Zastępca Prezesa

Nr ewid. KIBR:
1929 na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

REGON: 639643192

NIP: 779-20-81-703

Nr rejestru handlowego:
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda , VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000000801

Ubezpieczenie: polisa Odpowiedzialności Cywilnej Biegłego Rewidenta