EURO-PROFIT Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przedmiot działalności:

wykonywanie czynności rewizji finansowej,
usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
doradztwo podatkowe,
działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagający wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.